Aktualności  
  13-14.01.2018r. Warszawa Wystawa Klubowa  
 

Decyzja o zorganizowaniu Klubowej wystawy w Warszawie zapadła z kilku względów i trzeba przyznać, że chyba była słuszna. Klub co prawda kameralnie, ale bardzo fajnie był widoczny, głównie z powodu przygotowanej i wystawionej na hali wystawy, ekspozycji zdjęć naszych gołębi w wielu odmianach barwnych. Przy stoliku klubowym, każdy mógł się zatrzymać, zapytać o konkretnych hodowców, zadać ogólne pytania dotyczące Klubu, otrzymać podstawowe informacje dot. Klubu. Również sami członkowie Klubu, mieli takie swoje miejsce kontaktowe w czasie wystawy.
Oceny gołębi dokonali komisyjnie: Jerzy Michalak i Zbigniew Rajski. Wyróżnienia zdobyte na wystawie Klubowej przedstawiają się następująco:
- I kolekcja – Krzysztof Brudzyński – 383 pkt
- II kolekcja – Marcin Malitka – 382 pkt
- III kolekcja – Tomasz Makowski – 382 pkt
- Klubowy Zwycięzca w Rasie – Krzysztof Brudzyński
- Klubowy Mistrz Polski w kolorze białym – Marcin Malitka
- Klubowy Mistrz Polski  w kolorze niebieskim – Krzysztof Brudzyński

Wszystkim zdobywcom wyróżnień serdecznie gratulujemy.
Niestety jak większość z nas wie, wystawa ta miała swój smutny punkt, mianowicie odbywał się ona bez Przewodniczącego Klubu – ś.p. Adama Moczulskiego, który był bardzo zaangażowany w życie Klubu, ale we wrześniu 2017r. opuścił nas na zawsze. W ostatnim pożegnaniu Adama w Garwolinie było wielu Kolegów z Klubu, jego pamięć została uczczona minutą ciszy na zebraniu Klubowym – niech spoczywa w pokoju.

Ze względu na odejście od nas Adama oraz ze względu na koniec kadencji władz Klubu, na zebraniu klubu w Warszawie poza omówieniem spraw roboczych, przedstawieniu finansów Klubu, przyjęciu nowego członka do Klubu, kol. Adama Górzyńskiego, miały miejsce wybory władz Klubu na kolejną kadencję. Po intensywnej dyskusji, przy braku zgody niektórych osób na funkcje w Zarządzie Klubu, w rezultacie końcowym, w wyniku głosowania wyłoniono władze Klubu na kolejną kadencję, w skład Zarządu Klubu weszły następujące osoby:
- Zbigniew Rajski – Przewodniczący Klubu,
- Marcin Malitka – Wiceprzewodniczący Klubu,
- Tomek Kucharski -Wiceprzewodniczący Klubu,
- Adam Orzechowski – Sekretarz Klubu, jednocześnie administrator strony Klubowej.

Z kwestii organizacyjnych na zebraniu uzgodniono, że Przegląd gołębi młodych odbędzie się w Nadarzynie. Wszyscy wiedzą, że wcześniej było ustalenie mówiące o tym, że przegląd młodych z uwagi na odległość i dojazd z różnych miejsc Polski, będzie się odbywał na przemian, raz w centralnej, raz w zachodniej części Polski. Ustalono też dalszy tok postepowania związany z funkcjonowaniem strony internetowej, której funkcjonowanie z uwagi na odejście Adama, zostało nieco zakłócone.
Także drodzy koledzy do zobaczenia na najbliższych naszych wydarzeniach Klubowych, tzn. na Przeglądzie młodych i na kolejnej wystawie Klubowej.

Z pozdrowieniami

   Zarząd Klubu

 
   
  15-08-2018