Aktualności  
  Nadarzyn 08.10.2022rok - Przegląd gołębi młodych  
  Zaproszenie na przegląd gołębi młodych - 2022

Szanowni Koledzy / Klubowicze


Uprzejmie informuję, że tegoroczny przegląd gołębi młodych odbędzie się w dniu 08.10.2022r. (sobota) w Nadarzynie, ul. Warszawska 15 (budynek straży pożarnej).
Przegląd w tym roku odbędzie się bez zapraszania gości zagranicznych.
Omawianie gołębi będzie zgodnie z aktualną formą oceny gołębi, tzn. wymienione zostaną najważniejsze zalety, wady oraz ewentualne zalecenia.
Jak wiadomo koszty dojazdu, posiłków, każdy uczestnik pokrywa za siebie. Pozostałe koszty (tzw. stałe): dowóz, rozstawienie i złożenie klatek, nagrody, koszt sali, pokryte zostaną ze składek Klubowych. Myślimy, że na cele klubowe powinniśmy zebrać po 2 zł. od gołębia.
Zgłoszenia udziału z podaniem ilości gołębi w danym kolorze prosimy kierować telefonicznie do Kol. Marcina Malitki do dnia 01.10.2022,  nr tel. 606 906 758.
Na przeglądzie przedstawiona będzie aktualna lista Klubowiczów z opłaconymi składkami oraz aktualny stan kasy klubowej.
Na przeglądzie podjęta zostanie decyzja, czy zakupione klatki pozostawiamy w Klubie, czy maja być odsprzedane do Warszawskiego Związku ?
Poniżej proponowany program przeprowadzenia przeglądu.

PROGRAM PRZEGLĄDU

8.00 – przyjmowanie gołębi,
9.00 - powitanie uczestników przeglądu, rozpoczęcie spotkania,
9.15 – śniadanie,
10.00 – omówienie zmiany oceny gołębi na wystawach z systemu punktowego na opisowy, przypomnienie podstawowych zasad przestrzegania regulaminu wystaw.
11.00 - omówienie gołębi,
13.00 – obiad,
14.00 – ewentualne dokończenie omówienia wybór zwycięzców i wręczenie wyróżnień,
15.00 – wybór Prezydium Klubu: Przewodniczący, Sekretarz, Skarbnik.
Po wyborach, wnioski, wewnętrzne sprawy klubowe, propozycje na przyszłość dot. Klubu, sprawy różne.
17.00 – składanie klatek, zakończenie spotkania.


Serdecznie zapraszamy

      Prezydium Klubu

 
   
  28-08-2022